Natuurprojecten voor kinderen

KindennatuurIn Nederland bestaan veel verschillende projecten om kinderen in contact te brengen met de natuur, zowel op lokaal als op landelijk niveau. Grote organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, WNF en Greenpeace hechten er veel belang aan om speciaal aandacht te besteden aan deze doelgroep. Op deze manier willen ze er voor zorgen dat kinderen de natuur leren kennen, waarderen en respecteren.

 

Natuursprong

Zo heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met andere organisaties een aantal verschillende projecten voor de jeugd ontwikkeld. Een voorbeeld is het programma Natuursprong, dat speciaal bedoeld is om kinderen uit de grote steden in contact te brengen met de natuur. Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Jantje Beton en Staatsbosbeheer. Natuursprong wil ervoor zorgen dat kinderen weer meer buiten spelen en bewegen in de natuur. Daarom wordt er een bewegingsprogramma aangeboden in een gebied van Staatsbosbeheer; dit is in de eerste plaats bedoeld voor de Buitenschoolse Opvang (BSO), Jeugdwerk en de brede school. Het is de bedoeling dat kinderen later zelf terugkomen naar deze natuurgebieden, bijvoorbeeld samen met hun familie. Dit programma is er op gericht om overgewicht tegen te gaan en er voor te zorgen dat kinderen uit de stad een betere band krijgen met de natuur.

Boomsfeestdag

ar12boomfeestdag2Een ander langdurig project om kinderen in contact te brengen met de natuur is de Nationale Boomfeestdag. Deze dag wordt al sinds 1957 in Nederland gevierd. Afgelopen jaar vond op 20 maart de Boomfeestdag 2013 plaats. Op deze dag planten meer dan 100.000 kinderen van basisscholen overal in Nederland bomen. Het is de bedoeling om op deze manier kinderen van groep 7 kennis, inzicht en begrip voor bomen bij te brengen en duidelijk te maken hoe belangrijk bomen zijn voor de samenleving.

Een Nederlandse organisatie die zich inzet voor het in contact brengen van kinderen met de natuur is Veldwerk Nederland. Deze organisatie houdt zich bezig met natuureducatie. Zij ondersteunen onder meer basisscholen bij het opzetten van activiteiten en bieden trainingen aan, bijvoorbeeld aan leraren. Veldwerk Nederland begeleidt momenteel onder meer kinderopvangorganisaties bij het ontwikkelen van natuureducatie.