De rol van de natuur in de opvoeding

tmp3180Over het algemeen wordt aangenomen dat contact met de natuur belangrijk is voor kinderen. Het leren kennen van de natuur en het spelen hierin zou het vermogen van het kind tot creativiteit en verbeelding voeden. Daarnaast zou het de ontwikkeling van het kind verder stimuleren op tal van gebieden zoals schoonheid en identiteit, de fascinatie en ontdekking, spel en avontuur, communicatie en inlevingsvermogen.

Vervreemding

Aangezien steeds minder kinderen vanzelfsprekend in aanraking komen met de natuur maken mensen zich zorgen. De oorzaken van actuele maatschappelijke problemen zoals agressie en overgewicht worden voor een deel gezocht in het verloren contact met de natuur. Het is belangrijk voor kinderen om in de natuur te zijn omdat hier al hun zintuigen geprikkeld worden en ze worden uitgedaagd om te ´verkennen´. Daarnaast is het belangrijk voor de natuur zelf dat kinderen een band krijgen met haar. Als deze kinderen volwassen zijn, zullen ze eerder geneigd zijn om het milieu te beschermen en te respecteren. De biologe Jana Verboom heeft veel onderzoek gedaan naar kinderen en de natuur en waarschuwde al in 2005 voor een toenemende vervreemding van de natuur.

T1G_vilda_Spelende_kinderen_in_het_speelbos_A3_10102_Ludo_Goossens

Opvoeding

media_xl_1172633

In het idee dat de natuur een belangrijke rol zou moeten spelen in de opvoeding en dat er sprake is van vervreemding van de natuur staat Jana Verboom niet alleen. Ook Richard Louv is een groot pleitbezorger van meer vrij spelen in de natuur, waar hij het boek het laatste kind in het bos over schreef. Hij waarschuwt ervoor dat steeds meer kinderen de meeste tijd binnenshuis achter de computer of t.v. doorbrengen. Dit zou onder andere de oorzaak zijn voor depressies, ADHD en vetzucht. Eigenlijk kunnen kinderen die de hele dag binnen zitten en het meeste contact met media zoals internet hebben geen echte band met de wereld meer opbouwen. Richard Louv heeft niet alleen een boek geschreven, maar ook samen met anderen het Children & Nature network opgericht. Dit netwerk ondersteunt campagnes in de VS die als doelstelling hebben om kinderen meer in contact met de natuur te brengen.